DAHİLƏRİN DİVANI

DAHİLƏRİN DİVANI

VERİLİŞİ

Tarixin gedişatını dəyişənlərə siyasi və ictimai baxış Aparıcı: Nadir Bədəlov

bg
"Dahilərin divanı": Fətəli xan

XVIII əsrin görkəmli azərbaycanlı dövlət xadimi və sərkərdəsindən bəhs edən bu veriliş...

bg
"Dahilərin divanı": Mirzə Şəfi Vazeh

Azərbaycanlı şair və mütəfəkkir, maarifçi və pedaqoq barədə veriliş 2007-ci ildə...

bg
"Dahilərin divanı": Əliağa Şıxlinski

Artilleriya generalı barədə bu veriliş 2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

bg
"Dahilərin divanı": Qaçaq Kərəm

Veriliş XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Qərbi Azərbaycan, Türkiyə, İran və...

bg
"Dahilərin divanı": Qasım bəy Zakir

Qarabağda məşhur olan Cavanşirlər nəslindən olan şairin həyatı çox faciəli olub

bg
"Dahilərin divanı": Nizami Gəncəvi

Ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi Nizami Gəncəvi barədə veriliş 2009-cu ildə ANS...

bg
"Dahilərin divanı": Molla Pənah Vaqif

2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanan bu veriliş XVIII əsr Azərbaycan şairi,...

bg
"Dahilərin divanı": Aşıq Ələsgər

Azərbaycan xalq şeirinin ən böyük nümayəndələrindən olan Aşıq Ələsgər haqqında veriliş...

bg
"Dahilərin divanı": Səməd Vurğun

"Ayrılarmı könül candan?" deyən şairimiz barədə bu veriliş 2008-ci ildə ANS TV-də...

bg
"Dahilərin divanı": Xurşidbanu Natəvan

Xan qızı barədə veriliş 2009-cu ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb